Stavebné práce všetkého druhu

Naša stavebno-obchodná spoločnosť WESTRON Partners s.r.o. vznikla v roku 2009 s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti stavebníctva. Zaoberáme sa všetkými druhmi stavebných prác, najmä v okrese Rožňava. Venujeme sa aj štátnym zákazkam. Disponujeme vlastnou technikou (bager, nákladné auto s hydraulickou rukou) a tiež vlastným lešením. Realizujeme výstavbu rodinných domov, rekonštrukcie domov a bytových jadier, zateplenie fasád, sadrokartonárske práce, pokládku zámkovej dlažby, zemné práce.

STAVEBNÉ PRÁCE

Výstavba rodinných domov

Rôzne projekty bývania (rodinný aj bytový dom, kondomínium) s finančným plánom, teda programom financovania na mieru.
Riešime realizáciu nizkoenergetických a pasívnych domov v troch etapách: hrubá stavba, holý dom alebo na kľúč. Výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, prístavby a stavby objektov rôzneho využitia realizujeme od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu.

Sadrokartonárské práce

Realizácia projektov s doskami zo sadrového jadra obojstranne oplášteného špeciálnym papierovým kartónom.
Ponúkame znižovanie stropov, obklad podrovia, okrasné stropy, výstavbu priečok a montáž kazetových stropov. Používame stavebné dosky: obyčajné GKB, impregnované GKBI, protipožiarne GKF, protipožiarne impregnované GKFI, izolačné s minerálnym vláknom MF a parozábranou MFAL, sadrokartón s olovenou fóliou GKFPb a ohybný sadrokartón so skleným vláknom.

Rekonštrukcie a prestavby

Rekonštrukcia rodinných domov a bytových jadier podľa pôvodného alebo nového pôdorysu mokrou i suchou cestou.
Vybúranie jadra a odvoz odpadu, odstavenie rozvodov a stúpačiek, vybudovanie nového jadra v pôvodnej alebo novozvolenej veľkosti, príprava a realizácia elektrikárskych a vodárenských prác, sieťkovanie, sadrokartónový strop, maľovanie stropu a neobložených viditeľných stien a častí, obmurovanie vane, príprava na sprchovací kút, montáž podlahy a obloženie stien.

Pokládka zámkovej dlažby

Dlažba zo zhutneného betónu, ktorej horná strana je upravená pre lepší vzhľad. Dlaždice do seba vzájomne zapadajú.
Dlažba dosahuje vysokú stabilitu a odolnosť hlavne pri horizontálnom posune. Jednou z hlavných výhod zámkovej dlažby je možnosť jej rozobratia a opätovného zloženia do pôvodného stavu. Jednotlivé diely môžu mať rôzne odtiene a vytvárať tak rôzne obrazce, nápisy či prvky praktického charakteru. Dlažba sa pokladá na sucho do štrkového podkladu a špáruje sa pieskom.

Zateplenie fasád

Systémovým zateplením možno znížiť tepelné straty obvodovou stenou o viac ako 50% a zamedziť prenikaniu hluku.
Tradičný kontaktný systém je menej nákladný so širokým výberom finálnych omietok s rôznou štruktúrou a farebnosťou. Realizuje sa vonkajším i vnútorným spôsobom zateplenia. Pri odvetranom systéme odoláva vrchný plášť poveternostným vplyvom, pod ním sa nachádza vetraná vzduchová medzera a až potom nasleduje tepelná izolácia a ďalšie konštrukčné prvky spolu s nosným murivom.

Zemné práce

Práce pri vykopávkach, pri ktorých sa rozpája zemina. Pozostávajú z prípravných, hlavných a dokončovacích prác.
Po oplotení prevedieme prieskum staveniska a pripravíme ho po dopravnej stránke. Pripravíme inžinierske siete a prevedieme vytýčenie objektu. Po vytýčení stavby pomocou nadmorskej výšky nasleduje samotná práca mechanizmov - výkopové práce a povrchové či hĺbkové odvodnenie výkopovej jamy. Záver patrí úprave povrchu výkopu – humusovanie a zatrávňovanie.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

WESTRON Partners s.r.o.
Rázusova 1, 040 01 Košice
ZSOLT LIPTAI / štatutár
Kunová Teplica 130

IČO: 44934726

+421 (0)918 711 169
westronpartners@gmail.com

Všetky práva vyhradené  © 2022  WESTRONPARTNERS  s. r. o.  | Tvorba WebKod